Programma's voor de wijk

 Op deze pagina leest u meer over de speciale programma’s. Heeft u vragen? Stel ze aan uw zorgverlener. Of stuur ons een e-mail. Op dit moment lopen er vier speciale programma’s:

1. Mensen met astma

Ongeveer 2,5% van de mensen in Nederland heeft last van astma. Astma is goed te behandelen als u regelmatig onder controle blijft. Vervelende en dure ziekenhuisopnames kunnen zo voorkomen worden. Voor mensen met astma is er een programma waarin zij onder andere meer inzicht krijgen in hun ziekte en leren wat ze zelf kunnen doen om er zo goed mogelijk mee te leven.

2. Het opsporen en behandelen van osteoporose

Osteoporose is een aandoening die vaker bij vrouwen voorkomt en meestal pas wordt opgemerkt als iemand iets breekt. Het osteoporose-programma voor vrouwen probeert de aandoening zo vroeg mogelijk op te sporen en te vertragen. Daarbij geven de diëtiste, fysiotherapeut en apotheker voedingsadviezen, adviezen over beweging en het voorkomen van vallen en adviezen over het nemen van medicijnen.

3. Mensen met depressieve klachten

Meer mensen dan we denken, krijgen in hun leven te maken met depressie. De gevolgen van depressie zijn vaak groot. Het heeft invloed op werk en relaties en kan andere aandoeningen verergeren zoals hart- en vaatziekten, diabetes en COPD. In het depressie-programma kijken we welke zorg iemand het beste kan helpen, passend bij de ernst van de depressie. Dat kan gaan van leefstijladviezen tot en met psychotherapie met medicatie.

4. Palliatieve zorg

In het programma palliatieve zorg maken de betrokken zorgverleners samen met de patiënt en de mantelzorgers een zorgplan. Daarin komen de gemaakte afspraken te staan, bijvoorbeeld over welke zorgverlener het eerste aanspreekpunt is. Doel van het zorgplan is de zorg voor terminaal zieke mensen op een goede en rustige manier te laten verlopen met zo min mogelijk belasting voor de patiënt.