Wat doen wij voor u?

Topzorg voor U is een samenwerkingsverband op wijkniveau. De zorgverleners kennen de wijk en kunnen goed inspelen op wat er nodig is. Zij delen hun kennis en proberen samen voortdurend het zorgaanbod verder te verbeteren.

Topzorg voor U maakt zich sterk voor integrale zorg. Dat betekent dat de verschillende zorgverleners waarmee u te maken krijgt, afspraken maken en hun zorg goed op elkaar afstemmen. Topzorg voor U heeft goede contacten met de welzijnsorganisatie Vooruit, met de thuiszorgorganisaties die in de wijk actief zijn en ook met specialisten in de Utrechtse ziekenhuizen.

Zo heeft uw buurt een stevig netwerk van samenwerkende zorgverleners. Het doel is zorgen dat u zo gezond mogelijk blijft en daarbij de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Programma's voor de wijk

Topzorg voor U organiseert speciale programma’s voor bepaalde groepen patiënten, denk aan mensen met astma, vrouwen met osteoporose, mensen met depressieve klachten, mensen met een burn out. Ook zijn er programma’s voor mensen die speciale zorg nodig hebben, zoals oncologische zorg of palliatieve zorg.

Geïntegreerde Eerstelijns Zorg (GEZ)

Het samenwerkingsverband Topzorg voor U is een GEZ. Deze afkorting staat voor Geïntegreerde Eerstelijns Zorg. Een GEZ krijgt extra geld van de zorgverzekeraars. Dit is bedoeld voor organisatiekosten, maar vooral om speciale programma’s voor de wijk uit te voeren. Het uitgangspunt is dat een volledig zorgaanbod van hoge kwaliteit ervoor zorgt dat patiënten niet onnodig in het ziekenhuis belanden. Zo kunnen onnodige zorgkosten worden bespaard.